WordPress

Under skal du skrive inn databasedetaljene. Hvis du ikke er sikker på disse, kontakt din nettjener.

Navnet på databasen som WP skal kjøres i.
Ditt MySQL-brukernavn
…og ditt MySQL-passord.
Det skulle være mulig å få denne informasjonen fra din nettjener, hvis localhost ikke fungerer.
Hvis du vil kjøre flere WordPress-installasjoner i samme database, må du endre dette.